404
 • Zalmforel filet

  404
  ± 125 gram
  +
 • Kabeljauw Vink

  302
  per stuk
  +
 • Dorade

  Dorade filet

  404
  +
 • Zeekraal

  281712
 • Kabeljauw Rol

  404
  per stuk
  +
 • Scholzalmvink

  404
  per stuk
  1 +
 • Zalmvink met brie

  404
  per stuk
  +
 • Zeebaars

  Zeebaarsfilet

  404
  ± 150 gram
  +
 • Zalmfilet, Red Sockey

  4043068
 • Zalmfilet

  Zalmfilet

  5023330
 • Gemengde vis

  2711358
 • Tonijnmoot

  Tonijnfilet

  784
  ± 150 gram
  +
 • Scholfilet

  Scholfilet

  2511998
 • Schelvis filet

  4563023
 • Roodbaarsfilet

  Roodbaars filet

  5073330